ZÁBOJNÍK - contractors, s.r.o.

Jeřabinová 1424
DIČ: CZ26258692
IČO: 26258692
602 781 751
573 379 451
768 61 Bystřice p. H.
e-mail: v.zabojnik@centrum.cz
Fax: 573 379 455


Politika integrovaného systému

Nabídka prováděných prací

1. Projekce a realizace zahradní architektury
- parků, sídlišť, městských prostranství
- náměstí, vstupních areálů význačných budov a firem, školských zařízení, sportovních areálů a dětských hřišť
- zakládání a rekultivace fotbalových hřišť
- doprovodnou zeleň silnic a dálnic včetně protierozních vegetačních řešení, středové pásy dálnic, protihlukové clony a krycí vegetační stěny
- stromořadí, liniovou zeleň a biokoridory
- vegetační úpravy skládek
- inventarizace a pasporty zeleně měst a obcí
- prováděcí dokumentaci všech výše uvedených typů, rozpočty a propočty finančního vyjádření
- nabídky pro výběrové řízení včetně jeho organizace


2. Trávníky
- sportovní, golfové, rekreační a stabilizující trávníky
- hydroosevy, speciální dosevy apod.
- poradenství v oboru

3.

Rostlinný materiál
- jehličnaté dřeviny
- listnaté stromy a keře
- dřeviny popínavé
- dřeviny vřesovištní
- tvarované dřeviny (buxus)

4. Neživé materiály a doplňky zahrad
- kůly a palisády - dřevěné od průměru 5 - 10 cm, kotvící příčky ke stromům
- zahradní zeminy, rašelina, kůra nedrcená, kůra drcená a tříděná - vždy volně ložená
- mulčovací netkané textilie pod kůru a oblázky
- kamenná drť, oblázky, valouny, individuální kameny
- přírodniny různých typů a barev
- geotextilie, tkaniny příze, vázací pásky, agrotextilie, motouzy, pytle, příze, kokosové rohože

5. Služby
- frézování pařezů
- kácení stromů

6. Naše firma dále nabízí zapůjčení strojů
rýhovač Vermeer RT100
fréza na pařezy Vermeer SC252
štěpkovač Vermeer BC600 XL


© Ing. Dalibor Zela